Welcome login | signup
Language en es fr
We are the 99 percent

ahmet

OCCUPY WALLSTREET IS A CAPITALIST MOVEMENT. THEY ARE NOT FOLLOWING HUMANITY AND JESUS. THEY ARE JUST POOR CAPITALISTS. #OWS #JESUS #OWS

the world needs "equalistic united humanity order" euho , we should start stopping all kind of interest in all world. interest is prohibited in all belief on the earth. we unite to stop interest based economic,social activities as humans and by this way we start destroying capitalism enslaving system over humanity.

http://pic.twitter.com/wu5uH0C2

http://euho-2011-2015.blogspot.com

http://imanliinsanlik.blogspot.com

http://ebid-2011-2015.blogspot.com

http://imanlisol.blogspot.com

http://antifaiz.blogspot.com

http://birfaniyim.blogspot.com


hertürlü faizin komple ekonomik-sosyal-iktisadi-kültürel-... hayattan kaldırılması ve yasaklanması husunda toplumsal dipten gelen seslere ihtiyaç vardır. bu amaçla toplum bilinçlendirilmelidir. bu konuda ilçede sorgulayıcı düşünsel eğitim zihin çalışmaları toplantıları düzenlenmesinin çok faydalı olacağını tahmin ediyorum. toplum, hergün 150 milyon tl yani nüfusa böldüğünüzde 75 milyonda herkes hergün 2 tl faiz ödemektedir devletin faiz ödemesinden dolayı. devlet senede 50 milyar tl civarında faiz ödemektedir. ilaveten toplum da çeşitli kuruluşlara ve kendi içerisinde hersene 150 milyar tl faiz ödemektedir. öncelikle devletin faizi komple kaldırarak bu 50 milyar tl yi bütçede faydalı-ihtiyaca binaen işlerde kullanması gerekmektedir. türkiye faizi komple kaldırmadan iki yakası hiçbir zaman bir araya gelemez.

faizin komple kaldırılması partiler üstü bir meseledir. bütün toplum kesimleri bu konuda bilinçlendirilerek her partide tabandan yoğun baskılarla üst tönetimler zalim hırsız faizci sermayenin tasallutundan ve yönlendirmesinden kurtulabilir. öncelikle toplum katmanlarının faiz olgusunun yanlışlığına ve devletin faiz ödemesi yanlışlığına zihnen bilinçlenerek karşı çıkması gerekmektedir.

bu amaçla zihinsel bilinçlenme etkileşimli toplantıları yaparsanız katılır çeşitli düşüncelerimi anlatırım.

faiz olgusu, bir zorunluluk olmadığı gibi zihni-iktisadi bir çeşit despotluktur ki toplumları köleleştirme ve sömürgeleştirme ve ezme üzerine toplumlara global çapta dikte edilmektedir. faiz olgusu, firavunluk ideolojisinin tezahürüdür.

faiz-riba, yeryüzündeki tüm inançlarda lanetlenmiş,yasaklanmıştır. ve cezası da tüm inançlarda idamdır.

faizin-ribanın olduğu bir dünyada-toplumda-devlette hiçbir inancın-ibadetin-imanın değeri yoktur,geçersizdir,boştur. Kuran-ı Kerim hükümlerinden bu çıkmaktadır. ayetler açık ve nettir. dolayısıyla faizi komple kaldırmak bir iman, insanlık,vicdan meselesidir. bu konuda toplumsal bilinç geliştirmek imanı,insanlığı,vicdanı zalim nefsin ve nefsi egoist şirkçi sömürücü firavuni sistemlerin-düzenlerin şerrinden kurtarmak demektir. kanaatimce herbir insan vicdan,iman ve insanlığının ulvi şerefiyle bu konuda azami çalışmalıdır günün her saniyesinde.

world is paying 80 trillion $ annual interest and its annual product is just 60 trillion $... to whom is the whole world working for? we must end all kinds of interest-based systems... money is not created to be sold... money can not be sold... if you have money make a real business or be a partner with someone who has a real business working for real things for humanity... earning by selling money is the root of all evils in this world... its the basics and cause of humanities slavery to just 1%.

the world needs "equalistic united humanity order" euho , we should start stopping all kind of interest in all world. interest is prohibited in all belief on the earth. we unite to stop interest based economic,social activities as humans and by this way we start destroying capitalism enslaving system over humanity. http://pic.twitter.com/wu5uH0C2


Private Messages

Must be logged in to send messages.