Welcome login | signup
Language en es fr
We are the 99 percent

Paulka

Jag har på en blogg med artikel om "Occupy Wall Street – en historia om pengarna och krisernas upphovsmän". Se http://www.redjustice.net/?p=3949

Kapitalismen, var det en bra idé? Artikeln är en analys och en beskrivning av en lång och korrupt historia och hur bankerna har arbetat genom tiderna.

Det behövs en reformering av bankerna som frikoppar centralbankerna från finansens spekulationshydror till att bli de nationella bankerna för samhällets allmänna bästa. Lagen finns utformad redan 1933 som Glass-Steagall-lagen.

Private Messages

Must be logged in to send messages.