Welcome login | signup
Language en es fr
We are the 99 percent

KjKing

A na drzewach zamiast liści
będą wisieć finansiści
! ! !
Po 3 latach po upadkach na WALLSTREET
ANI JEDEN finansista nie poniósł JAKIEJKOLWIEK konsekwencji !!!
Czy to jest UCZCIWE ? ?

Private Messages

Must be logged in to send messages.