Welcome login | signup
Language en es fr
OccupyForum

Forum Post: Newport International Group Projects Company: MØTER & SPESIELLE TJENESTER

Posted 1 year ago on Oct. 29, 2013, 8:54 p.m. EST by Mikkimcmurtry6 (0)
This content is user submitted and not an official statement

Source: http://www.newportinternational.net/oldbrowsers/travel/Meetings.htm

Newport International Group Projects Company, Newport Travel, Newport International Group Consultancy, Business Development, Newport Tour Operations: MØTER & SPESIELLE TJENESTER

Newport International Travel har erfaring i å arrangere møter og spesielle avtaler med upåklagelig service og oppmerksomhet på detaljer. Faktisk hadde vi vår start med en stor internasjonal medisinsk Kongressen!

Vår kompetanse i å organisere høyprofilerte begivenheter er anerkjent av svært store selskaper som ringer oss når de trenger en "umulig" ordning (for eksempel en elegant middag for en gruppe på 150 leger i Taormina, Sicilia, med bare et par dagers varsel), svært komplekse oppgaver og hendelser der "ingenting skulle gå galt". De fleste av disse bedrifter har sine egne in-house reisebyråer, men de stoler på Newport internasjonale reiser når noe virkelig viktig kommer opp.

Vi har for å levere tjenester med fremragende for møter og spesielle avtaler i USA så vel som i Canada, Europa og Asia.

Vennligst ring oss eller send oss en e-post eller faks, neste gang du eller organisasjonen trenger vår spesialisert kompetanse, og la oss ha gleden av å gi deg best mulig service.

0 Comments

0 Comments


Read the Rules